In 2018 werd gevierd dat de Slag bij Vlaardingen 1000 jaar daarvoor plaatsvond.  Bij de archeologische werkgroep Helinium ontstond het idee om in navolging van het Tapijt van Bayeux, een tapijt te maken over de Slag bij Vlaardingen.

Via Facebook en de lokale pers is in het voorjaar van 2017 een oproep gedaan om mee doen aan het project. Er reageerden zo’n 60 personen, waaruit een kopgroep is gevormd die een projectplan heeft opgesteld.  De kopgroep koos het soort linnen, de wolsoort en de kleuren. De illustraties worden met behulp van een lichtbak op het linnen met potlood overgebracht.  

Er is contact gezocht met KADE40, centrum voor kunst- en cultuureducatie te Vlaardingen, om het project te realiseren. Er was ruimte nodig en ook moesten er financiële middelen gevonden worden. Daarbij heeft KADE40 ons geholpen. 
kade40jpg

Uitgangspunt en inspiratiebron is het Tapijt van Bayeux. In het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de gemeente Vlaardingen bevonden zich vier panelen over de Slag bij Vlaardingen en de periode vlak erna. Met deze vier panelen zijn we begonnen.

De eerste steek werd gezet op 9 november 2017 bij KADE40. Iedere deelnemer moet voordat er aan de panelen op het Tapijt gewerkt  mag worden eerst een proeflapje maken om de steken te oefenen, want de gebruikte Bayeux steek is een onbekende steek. Het borduren vond gedurende vier dagdelen per week plaats op de zolder van KADE40 aan de Westhavenkade te Vlaardingen. Soms werden tijdens evenementen borduursessies extern gehouden, bijvoorbeeld in Museum Vlaardingen.

Het project kent ook een sociale component. Het borduren van het Tapijt is een groepsaangelegenheid. De deelneemsters kwamen voor een groot deel om te borduren, maar door regelmatig te vertellen over de slag en door het betrekken van de groep bij diverse Vlaardingen 1018 evenementen werd de kennis van historie vergroot. Om publiek tijdens evenementen te trekken, werd het project “Wild Borduren” opgezet. Zo kon men ook een steek op het Tapijt zetten zonder zich bij de borduurgroep aan te sluiten.
nieuwjaarsreceptie 2018jpg

Eind van de zomer 2018 bleek dat het aantal enthousiaste borduursters de verwachting overtrof. In overleg met de illustrator is toen besloten tussenstukken te maken voor de vier panelen en een vijfde paneel toe te voegen, zodat één tafereel ontstaat van 6 meter lengte. Daardoor konden er meer borduursters ''aan de slag''. 
In september 2018 is de Stichting Tapijt van Vlaardingen opgericht.Hier vindt u een aantal interessante links met andere projecten en interessante sites.


Het tapijt van Bayeux te Bayeux

Wikipedia, Tapijt van Bayeux

De Flevowand te Biddinghuizen
Oseberg, een Vikingtapijt
Het tapijt van Assenede


Andere interessante sites:

Geschiedenis van Vlaardingen

Onze illustrator John Rabou