ANBI GEGEVENS 2024

Nummer Kamer van Koophandel: 72495820

RSIN / fiscaal nummer: 859129652

Contactgegevens
St. Tapijt van Vlaardingen, Prinses Margrietlaan 5, 3136 AM Vlaardingen.
e-mail: hettapijtvanvlaardingen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TapijtVanVlaardingen/

Naam van de stichting
Tapijt van Vlaardingen

Doelstelling
Het Tapijt van Vlaardingen is een initiatief van de archeologische vereniging Helinium te Vlaardingen en heeft ten doel het laten voortleven van de geschiedenis van Vlaardingen door middel van het vervaardigen, in stand houden en exposeren van een historisch zo verantwoord mogelijk wandtapijt. Hierdoor wordt aandacht gegeven aan de historie, archeologie en cultuur van de stad Vlaardingen. Daarbij zijn de sociale en maatschappelijke cohesie, participatie en educatie van groot belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan / activiteiten 2023-2024

Ook in 2023 hebben we weer heel hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Tapijt.
In dit jaar is het verkrijgen van de Stadsrechten door Floris de Vijfde in 1273 groots gevierd door de gehele stad Vlaardingen, met als hoogtepunt voor ons de onthulling door de Burgemeester van de geborduurde stadsrechten. Dit gebeurde tijdens de receptie welke was aangeboden door de gemeente in de Grote Kerk onder grote belangstelling van o.a. de pers. Er werd een special uitgezonden van een hele ochtend op Radio Rijnmond, met als thema een stadswandeling langs de artefacten die allemaal op het Tapijt zijn afgebeeld.

Er is het hele jaar, met uitzondering van de vakanties, enorm enthousiast geborduurd. Om de teamspirit te behouden is er een koffie-uitje georganiseerd. De voortgang van het borduren wordt elke 4 weken fotografisch vastgelegd.

In Museum Vlaardingen is in het voorjaar het gedeelte van het tapijt "De Slag bij Vlaardingen" tentoongesteld en in de zomer was het tapijt van de Stadsrechten onderdeel van tentoonstelling "Catwalk over de geschiedenis van Vlaardingen" .

De inkomsten voor de stichting waren uiterst positief in 2023. Naast de toegezegde subsidie van het Cultuur Fonds hebben we ook een subsidie van Vlaardingen 750 mogen ontvangen. Daarnaast werden er inkomsten gegenereerd door de verkoop van geborduurde schilderijtjes van details van het Tapijt. Dit vond o.a. plaats op de Lentemarkt in en rond de Grote Kerk.

Eind 2023 zijn we begonnen met het borduren van de Stadsbrand, die plaatsvond in 1574 en dus 450 jaar geleden in 2024, wat wederom een reden is voor herdenking. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Gemeente Vlaardingen en deze is reeds toegekend.

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2023

INKOMSTEN

 

UITGAVEN

 

Subsidies

€ 6.563,47

Administratiekosten, bank

€ 155,40

Donateurs

€ 1.085,00

Drukwerk kaarten, folders

€ 441,65

Verkoop kaarten

€ 0,00

Illustraties, materialen

€ 4.127,95

Verkoop diversen

€ 2.618,77

Presentatiekosten

€ 304,33

Saldo per 31/12/2022

€ 2.912,54

Overige kosten

€ 1.145,21

Totaal

€ 10.267,24

Totaal

€ 6.174,54

Kas per 31/12/2022

€ 24,46

BALANS 31/12/2023

 

Eigen vermogen

 

Bank Saldo per 31/12/2023

€ 7.005,24

Begin vermogen per 31/12/2022

€ 2.937,00

Kas Saldo per 31/12/2023

€ 59,00

 

 

Totaal

€ 7.064,24

Eindvermogen per 31/12/2023

€ 7.064,24

 

BEGROTING 2024

 

UITGAVEN

 

Subs. V750

€ 2.980,00

Drukwerk kaarten, folders

€ 500,00

Donateurs, sponsoren

€ 500,00

Illustraties, materialen

€ 3.000,00

Verkoop kaarten

€ 200,00

Presentatiekosten

€ 400,00

Overig verkoop

€ 250,00

Overige kosten

€ 1.500,00

Totaal

€ 3.930,00

Totaal

€ 5.400,00

Saldo ten laste van het eigenvermogen

-€ 1.470,00

 

De geldelijke middelen komen uit subsidies en giften. Ook zijn er individuele giften van particulieren.

Vermogen
De stichting heeft geen eigen vermogen. De geldelijke middelen komen uitsluitend uit subsidies en giften van particulieren.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Nens van de Meeberg, Vlaardingen
Secretaris: Joost Beerthuis, Vlaardingen
Penningmeester: Joost Beerthuis, Vlaardingen.

Geen van de functies wordt beloond.