ANBI gegevens

Nummer Kamer van Koophandel: 72495820

RSIN / fiscaal nummer: 859129652

Contactgegevens
St. Tapijt van Vlaardingen, Prinses Margrietlaan 5, 3136 AM Vlaardingen.
e-mail: hettapijtvanvlaardingen@gmail.com
website: www.tapijtvanvlaardingen.nl

Naam van de stichting
Tapijt van Vlaardingen

Doelstelling
Het Tapijt van Vlaardingen is een initiatief van de archeologische vereniging Helinium te Vlaardingen en heeft ten doel het laten voortleven van de geschiedenis van Vlaardingen door middel van het vervaardigen, in stand houden en exposeren van een historisch zo verantwoord mogelijk wandtapijt. Hierdoor wordt aandacht gegeven aan de historie, archeologie en cultuur van de stad Vlaardingen Daarbij zijn de sociale en maatschappelijke cohesie, participatie en educatie van groot belang.
Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan / activiteiten
Met de vier panelen waarmee we zijn begonnen, zijn we grotendeels klaar. Er zijn door John Rabou tussenstukken en een vijfde paneel aan toegevoegd. Zo is er één lang aaneengesloten afbeelding over de 11e eeuw ontstaan die begint bij de tolheffing van Dirk III  in Vlaardingen en eindigt bij de eerste vermelding van het graafschap Hollant. Er wordt op vier dagdelen geborduurd  door ongeveer 40 mensen. 

Het is de verwachting dat in de loop van 2019 dit zes meter lange paneel gereed komt. Het kan dan worden tentoongesteld. Inmiddels wordt er nagedacht over verdere uitbreiding van het project. We beginnen dan bij het eerste begin (de Maasdelta zo'n 6000 jaar geleden) en eindigen in de 21e eeuw. 

Middelen
De geldelijke middelen komen uit subsidies en giften. Instellingen die ons tot nu toe financieel gesubsidieerd hebben zijn: St. Fonds Schiedam-Vlaardingen, Deltafonds, Bijdragen in natura zijn ontvangen van KADE40 en Albert Heijn filiaal Westwijk.
Tot slot zijn er giften van particulieren.

Vermogen
De stichting heeft geen eigen vermogen. De geldelijke middelen komen uitsluitend uit subsidies en giften van particulieren.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Albert Luten, Rotterdam;
Secretaris: Nens van de Meeberg, Vlaardingen;
Penningmeester: Marlies Burger, Schiedam;
Leden: Annet van der Mast en Lia ter Poorten, beiden te Vlaardingen.
Geen van de functies wordt beloond.

Jaarverslag 2017-2018

Financieel overzicht 2018 en begroting 2019