ANBI GEGEVENS 2021

Nummer Kamer van Koophandel: 72495820

RSIN / fiscaal nummer: 859129652

Contactgegevens
St. Tapijt van Vlaardingen, Prinses Margrietlaan 5, 3136 AM Vlaardingen.
e-mail: hettapijtvanvlaardingen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TapijtVanVlaardingen/

Naam van de stichting
Tapijt van Vlaardingen

Doelstelling
Het Tapijt van Vlaardingen is een initiatief van de archeologische vereniging Helinium te Vlaardingen en heeft ten doel het laten voortleven van de geschiedenis van Vlaardingen door middel van het vervaardigen, in stand houden en exposeren van een historisch zo verantwoord mogelijk wandtapijt. Hierdoor wordt aandacht gegeven aan de historie, archeologie en cultuur van de stad Vlaardingen. Daarbij zijn de sociale en maatschappelijke cohesie, participatie en educatie van groot belang.
Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan / activiteiten 2021
Op het moment dat het beleidsplan wordt geschreven is er vanwege corona nog een lockdown. Het is niet te zeggen wanneer de borduursters weer aan de slag kunnen. Zij gaan dan verder met het gedeelte van de steentijd. Ook wordt het paneel van de 11e-eeuw van de Slag bij Vlaardingen afgerond zodat het tentoongesteld kan worden. De bedoeling is dat het eerst in KADE40 komt te hangen.
Intussen wordt de voorbereiding van de rest van het eerste paneel ter hand genomen. De laatste 3 meter moet door de illustrator ontworpen worden met afbeeldingen van de romeinse tijd en de kerstening. Dat gaat in overleg met de archeologen van de gemeente Vlaardingen.
Omdat blijkt dat het ontwerpen en het ‘borduurklaar’ maken van het ontwerp geruime tijd in beslag neemt, zal reeds een begin worden gemaakt met het ontwerp van het volgende paneel: de periode na de 11e-eeuw tot ongeveer 1500.

Middelen
De geldelijke middelen komen uit subsidies en giften. Ook zijn er individuele giften van particulieren.

Vermogen
De stichting heeft geen eigen vermogen. De geldelijke middelen komen uitsluitend uit subsidies en giften van particulieren.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Albert Luten, Rotterdam,
Secretaris: Nens van de Meeberg, Vlaardingen, en
Penningmeester: Marlies Burger, Schiedam.
Geen van de functies wordt beloond.

Jaarverslag 2020

Dit jaar stond in het teken van de coronacrisis waardoor veel van de geplande activiteiten moesten worden afgezegd.

In januari werd geborduurd op maandagavond, dinsdagmorgen en donderdag de hele dag. In maart zou er geborduurd worden in het restaurant van het Zonnehuis en veel borduursters hadden zich ervoor opgegeven. Dit was de eerste activiteit die geen doorgang kon vinden.

Nadat het land begin maart in de ‘intelligente’ lockdown’ ging kon er ook niet meer geborduurd worden. De bibliotheek was dicht en veel borduursters zitten in de risicogroep. Het georganiseerde paasontbijt bij Albert Heijn Westwijk was de volgende activiteit die afgelast werd. Ook de excursie naar Den Bosch kon helaas niet doorgaan. Nadat in juni de maatregelen waren versoepeld was het niet zinvol om weer op te starten omdat het in juli zomervakantie was en er dan niet geborduurd werd. In september heeft het bestuur geprobeerd weer op te starten. Er kon op anderhalve meter van elkaar geborduurd worden met minder borduursters. Ook was er een rooster gemaakt zodat elke borduurster één dagdeel kon komen borduren. De borduursters konden zelf beslissen of ze wilden komen of niet. Helaas was dit slechts twee weken mogelijk en kwamen er weer nieuwe maatregelen waardoor het bestuur het niet verantwoord vond te blijven borduren. Ook het afmaken van het eerste deel van de Slag bij Vlaardingen kon niet afgemaakt en opgehangen worden. Dit zou gebeuren in Kade40 en hier waren al afspraken over gemaakt. 

Om contact met de borduursters te houden is er in juni bij het Pannenkoekhuis in het Hof in Vlaardingen een koffiemorgen georganiseerd met koffie en gebak. Bijna alle borduursters waren hierbij aanwezig en het was een geslaagde activiteit.

In juli is subsidie toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het derde project van de volgende zes meter. Ook enkele nieuwe donateurs hebben een bedrag gedoneerd aan het Tapijt van Vlaardingen. 

Na de nieuwe maatregelen in oktober is er een ‘challenge’ georganiseerd. Dit houdt in dat een borduurster of bestuurslid om de beurt vertelt wat hij/zij doet ten tijde van Corona. Op deze manier houden we met elkaar contact en leren elkaar ook weer beter kennen. 

In december heeft John Rabou een kerstkaart gemaakt net als vorige jaren en konden de borduursters deze weer bestellen. De kaarten zijn gedrukt door drukkerij Stout en er zijn 350 kaarten tegen kostprijs aan de borduursters verkocht. Helaas kon er ook de rest van 2020 niet geborduurd worden waardoor alle activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. Wij hopen dan in ieder geval weer in het voorjaar aan de slag te kunnen gaan met het borduren aan het Tapijt. 

Financieel overzicht 2021

 INKOMSTEN EN UITGAVEN 2010
Subsidies                                                     0     Administratiekosten, bank                    169
Donateurs               320     Drukwerk kaarten, folders                     347
Verkoop kaarten                                      215     Illustraties, materialen                       1.839
                                                                         Presentatiekosten                                 323
                                                                         Overige kosten                                      144
                                                                         Saldo                                                 -2.287
Totaal                                                      535    Totaal                                                    535


BALANS PER 31-12-2020

                                           Bank                                                     5.638     Eigen vermogen                                  5.702                                         

                                           Kas                                                             64

Totaal                                                   5.702     Totaal                                                 5.702


BEGROTING 2021
Subs. Pr. Bernard Cultuurfonds               3.750     Bankkosten                                           250
Subs. Fonds Schiedam/Vlaardingen         4.500     Drukwerken kaarten, folders                 700
Donateurs, sponsoren                                   0     Illustraties, materialen                       5.500
Verkoop kaarten                                         60     Overige kosten                                      350
                                                                          Saldo                                                  1.060

                                          Totaal                                                    8.360        Totaal                                               8.360