INKOMSTEN EN UITGAVEN 2023
INKOMSTEN   UITGAVEN  
Subsidies € 6.563,47 Administratiekosten, bank € 155,40
Donateurs € 1.085,00 Drukwerk kaarten, folders € 441,65
Verkoop kaarten € 0,00 Illustraties, materialen € 4.127,95
Verkoop diversen € 2.618,77 Presentatiekosten € 304,33
Saldo per 31/12/2022 € 2.912,54 Overige kosten € 1.145,21
Totaal € 10.267,24 Totaal € 6.174,54
Kas per 31/12/2022 € 24,46
BALANS 31/12/2023   Eigen vermogen  
Bank Saldo per 31/12/2023 € 7.005,24 Begin vermogen per 31/12/2022 € 2.937,00
Kas Saldo per 31/12/2023 € 59,00    
Totaal € 7.064,24 Eindvermogen per 31/12/2023 € 7.064,24