BEGROTING 2024   UITGAVEN  
Subs. V750 € 2.980,00 Drukwerk kaarten, folders € 500,00
Donateurs, sponsoren € 500,00 Illustraties, materialen € 3.000,00
Verkoop kaarten € 200,00 Presentatiekosten € 400,00
Overig verkoop € 250,00 Overige kosten € 1.500,00
Totaal € 3.930,00 Totaal € 5.400,00
Saldo ten laste van het eigenvermogen -€ 1.470,00