Financieel overzicht 2018

INKOMSTEN
Subsidie gem. Vlaardingen                            2.000
Donateurs                                                    1.600
Verkoop kaarten                                              611
UITGAVEN
Kamer van Koophandel, bank                             77
Drukwerk kaarten, folders                                303
Illustraties, materialen                                  1.877
Consumpties borduursters                                122
Fotografie                                                        250
Overige kosten                                                  176
Saldo 31-12-2019                                         1.424 

1424 euro is tevens het vermogen per 31-12-2018

BEGROTING 2019

INKOMSTEN
Particuliere donateurs                                     1.000
Sponsoren                                                         300            
Opbrengst verkoop (kerst)kaarten                      700            
Subsidies                                                               -
TOTAAL INKOMSTEN                                       2.000

UITGAVEN
Drukwerk                                                       1.000         
Panelen: illustraties, materialen                   12.500         
Ontwikkeling app                                           6.050         
Fotografie (panelen, kaarten)                           500        
Consumpties borduursters                                 750
Presentatiekosten kraam e.d                             200
Administratiekosten, bank                                150
Inrichting, verhuizing                                       600
TOTAAL UITGAVEN                                        21.750

TEKORT, BENODIGDE SUBSIDIES                  19.750