Verslag 2019

Het jaar 2019 was een zeer succesvol jaar, met als hoogtepunt het zetten van de laatste steek op het tapijt door de burgemeester. We hebben een fotoverslag in boekvorm overhandigd aan de burgemeester én aan alle borduursters en sponsoren. Hierbij was veel pers aanwezig.

De illustrator John Rabou heeft het ontwerp gemaakt voor het 2e paneel, de Steentijd. Dit paneel hebben we door ‘onze huisdrukkerij’ laten afdrukken.

In december hebben we kerstkaarten met daarop een detail van het 2e paneel verkocht aan de borduursters. In februari zijn we verhuisd van De Kulk naar een ruimte van Helinium, boven de bibliotheek in Vlaardingen. Om daar te kunnen borduren hebben we werktafels aangeschaft.

Het hele jaar door hebben we diverse promotionele activiteiten geïnitieerd:
-borduren in verzorgingstehuis Vaartland;
-aanwezigheid op de Lentemarkt;
-aanwezigheid op het Haring- en Bierfeest met mogelijkheid tot “wildborduren”;
-kookpresentaties bij Albert Heijn, en
-ochtenduitzending op locatie van Radio Rijnmond.

In maart hebben we een excursie georganiseerd naar Axel om het Tapijt van Assenede te kunnen bewonderen.


Verslag september 2018 t/m december 2018

Het maken van een historisch tapijt over de slag van Vlaardingen was tot 4 september 2018 een gezamenlijk project van Kade40 en de archeologische vereniging Helinium. In het feestjaar 2018 wordt de slag bij Vlaardingen, die plaatst vond in 1018, afgebeeld op linnen en geborduurd. Zo is een tapijt ontstaan met een stukje historie van de plaats Vlaardingen.  

Na afronding op 1 juli 2018 van het project door genoemde organisaties ontstond het plan om het tapijt uit te breiden met andere historische feiten van Vlaardingen. Hiervoor is de Stichting Tapijt van Vlaardingen opgericht. Dit was nodig voor het aanvragen van subsidie(s) en het werven van donateurs. Op 4 september 2018 vond de oprichting van de Stichting plaats bij notaris Van Gastel en kan het bestuur zelfstandig verder gaan met het uitwerken van meer belangrijke gebeurtenissen in de historie van Vlaardingen op het Tapijt. Het plan is te komen tot een tapijt van circa 30 meter. John Rabou, de illustrator heeft toegezegd zich hier mede voor te willen inzetten.  

Eerst moest er een nieuwe borduurlocatie gevonden worden, de zolder van Kade 40 waar wij tot de zomervakantie hebben gewerkt was reeds verhuurd en ook de kosten waren te hoog. Deze locatie is gevonden in zwembad de Kulk, een locatie waar wij de materialen kunnen opslaan en er ook genoeg plaats is om te borduren. 

Met enthousiasme is het bestuur aan de slag gegaan, er is een rekening is bij de RABO-bank geopend, er zijn vergaderingen gehouden en er is een vijfde paneel toegevoegd om de slag bij Vlaardingen als een afgeronde periode goed te kunnen afsluiten. Drukkerij Stout is de huisdrukker geworden en ondersteunt het tapijt met kortingen en het beschikbaar stellen van de prints van de afbeeldingen, gemaakt door John Rabou. Albert Heijn verstrekt voor één jaar de koffie, thee e.d. en er is een donatie ontvangen van D(e) H(ollandse) O(lifant).  

Activiteiten werden er ook georganiseerd om het Tapijt onder de aandacht te brengen en waar de borduursters aan konden deelnemen. Zo is er in september aandacht geweest voor de Open Monumentendag in de Grote Kerk op de Markt en is er op 8 november 2018 een open dag gehouden waar het zetten van de eerste steek in november 2017 is gevierd.  

Op Facebook wordt de voortgang van het tapijt vermeld en worden ook de activiteiten en nieuwtjes genoemd.

De open dag is goed bezocht en heeft ook enkele nieuwe borduursters aangetrokken. Aan een aardigheidje als waardering voor de borduursters is eveneens gedacht. Iedereen heeft een kerststol, een kerstkaart met een detail van het tapijt en een set van vier ansichtkaarten van het tapijt gekregen. John Rabou heeft 1000 van deze setjes aan het tapijt geschonken. Deze kaarten zullen als setje ook te koop zijn als het tapijt vertegenwoordigd is bij braderieën, markten en andere activiteiten.  

Als attentie voor de borduursters zijn er kerstkaarten gedrukt met een detail van het tapijt en om te verzenden aan sponsoren en donateurs. Veel dames hebben extra kerstkaarten gekocht om zelf te versturen. Voor de Kerst hebben vrijwilligsters bij Albert Heijn meegeholpen met het verzorgen van hapjes en is het tapijt weer onder de aandacht gebracht bij het publiek. Eveneens is er een interview geweest over de voortgang en nieuws dat geplaatst is in Groot Vlaardingen in december. Regelmatig wordt er in Groot Vlaardingen het laatste nieuws over het wel en wee van het tapijt geplaatst.  

Het is een goede start geweest van de Stichting Tapijt van Vlaardingen, zodat op de ingeslagen weg verder gegaan kan worden volgend jaar.


Verslag 2017 - 2018

In 2018 werd gevierd dat de Slag bij Vlaardingen 1000 jaar daarvoor plaatsvond. Dirk III versloeg het leger van de Duitse keizer, zijn leenheer en zo werd Dirk heer en meester in zijn gebied. Dit wordt gezien als het begin de onafhankelijkheid van Holland. Bij de archeologische werkgroep Helinium ontstond in 2017 het idee om in navolging van het Tapijt van Bayeux, wat de Slag bij Hastings (Engeland) verbeeldt, een tapijt te maken over de Slag bij Vlaardingen.

Via Facebook en de lokale pers is in het voorjaar van 2017 een oproep gedaan om mee doen aan het project. In eerste instantie reageerden zo’n 60 personen. Uit die 60 personen is een kopgroep gevormd die in de zomer een projectplan heeft opgesteld. In november 2018 zijn we begonnen met borduren. De kopgroep koos het linnen, de wolsoorten en kleuren. Omdat bleek dat het niet mogelijk was de illustraties op het linnen te drukken, zijn de illustraties minutieus met behulp van een lichtbak op het linnen met potlood overgebracht.

Er is contact gezocht met KADE40, centrum voor kunst- en cultuureducatie te Vlaardingen, om het project te realiseren. Er was ruimte nodig en ook moesten er financiële middelen gevonden worden.

Uitgangspunt en inspiratiebron is het Tapijt van Bayeux. Historisch gezien zijn er diverse overeenkomsten. Beide veldslagen vonden plaats in de 11de eeuw en zijn van invloed geweest op de geschiedenis van Nederland respectievelijk Engeland. Het grote verschil is echter: Normandië veroverde Engeland en Holland werd onafhankelijk van de Duitse keizer. Het Tapijt van Bayeux is 70 meter lang. In het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van de gemeente Vlaardingen bevinden zich vier panelen over de Slag bij Vlaardingen en de periode vlak erna. Deze zijn in 2008 ontworpen door illustrator John Rabou ter gelegenheid van de tentoonstelling “Graven in Holland”. De panelen zijn elk één meter lang en 50 cm breed. Speciaal voor het evenement gaf hij toestemming de afbeeldingen te gebruiken. Informatie en inspiratie werd naast de al bestaande panelen ook gehaald uit contacten met vergelijkbare projecten zoals de Flevowand in Biddinghuizen met de geschiedenis van de Flevopolder. Ook werd via de mail met vergelijkbare projecten in Europa van gedachte gewisseld over de opzet.

De eerste steek werd gezet op 9 november 2017 bij KADE40. Iedere deelnemer moet voordat er aan de panelen op het Tapijt gewerkt mag worden eerst een proeflapje maken om de steken te oefenen. De gebruikte Bayeux steek is een onbekende steek. Aan één stuk linnen van anderhalve meter konden een paar borduursters tegelijk werken. Het borduren vond gedurende vier dagdelen per week plaats op de zolder van KADE40 aan de Westhavenkade te Vlaardingen. Een enkele keer werden tijdens evenementen borduursessies extern gehouden, bijvoorbeeld in Museum Vlaardingen.

Een stand van het Tapijt van Vlaardingen was op diverse bijeenkomsten vertegenwoordigd:
- De nieuwjaarsbijeenkomst 2018 op het Stadhuis van Vlaardingen;
- De tentoonstelling “Het Ontstaan van Holland” in het Provinciehuis te Den Haag;
- Tijdens de schoolvakanties is geborduurd in Museum Vlaardingen;
- De Lentemarkt 2018 op de Markt in Vlaardingen;
- De intocht van Dirk III op 9 en 10 juni 2018;
- De expositie en meet en greet in KADE40 rondom het Haring- en Bierfeest;
- 30 juni 2018 De Zomermarkt 2018 in Winkelcentrum De Loper in Vlaardingen, en
- Open Monumentendag september 2018 op de Markt bij de Grote Kerk.
Bij de Historische Vereniging Vlaardingen is een lezing gegeven.
Er zijn in diverse lokale media en regionale edities van grote landelijke bladen van aanvang af persberichten en interviews verschenen.

Het project kent ook een sociale component. Het borduren van het Tapijt is een groepsaangelegenheid. Niet alleen overtrof de deelname het ingeschatte aantal deelnemers, maar ook de saamhorigheid en het sociale netwerk wat ontstond toonde aan dat het project meer was dan alleen borduren. Kennis nemen van archeologie en geschiedenis door doelgroepen die normaal hier niet zo snel mee in aanraking komen. De deelneemsters kwamen voor een groot deel om te borduren, maar door regelmatig te vertellen over de slag en door het betrekken van de groep bij diverse Vlaardingen 1018 evenementen werd de kennis van historie vergroot. Om publiek tijdens evenementen te trekken, werd het project “Wild Borduren” opgezet. Zo kon men ook een steek op het Tapijt zetten zonder zich bij de borduurgroep aan te sluiten. Ruim 800 mensen maakten tijdens deze evenementen contact met de makers.

Eind van de zomer 2018 bleek dat het aantal enthousiaste borduursters de verwachting overtrof (circa 80) en daarmee de mogelijkheid om allen aan het beoogde bestaande Tapijt te werken. In overleg met de illustrator is toen besloten tussenstukken te maken voor de vier panelen en een vijfde paneel toe te voegen, zodat één lang tafereel ontstaat van 6 meter lengte. September 2018 is de Stichting Tapijt van Vlaardingen opgericht om zelfstandig subsidies aan te kunnen vragen. Sinds de zomervakantie wordt er niet meer geborduurd in KADE40, maar in een lokaal in zwembad De Kulk.

Het gehele borduurtraject 2017/2018 is gefilmd door Britt Planken. Door middel van filmpjes met de borduursters aan het werk en interviews wordt een beeld gegeven van de voortgang en werkwijze van het project. Deze film zal najaar 2018 vertoond worden aan een publiek van borduursters met familieleden en vrienden en alle overige betrokkenen bij het project.